STRONA GŁÓWNA

Kiedy w oczach dziecka jego własny wizerunek nabiera wartości, towarzyszą temu znaczne postępy
i osiągnięcia w nauce, a co istotniejsze, dziecko zaczyna coraz bardziej cieszyć się życiem”
Wayne Dyer